Porsche Centrum Poznań
ul. Warszawska 67
PL 61-028 Poznań

Telefon: 061-84-911-00
Fax: 061-84-911-01

recepcja
assistance